2011 års jury för Jan Wallanderpriset

2011 års jury för Jan Wallanderpriset

Johannes Johansson

Johannes Johansson - president för de europeiska musikhögskolorna i AEC (Association Europèenne des Conservatoires, Acadèmies de Musique et Musikhochschulen)

Tonsättaren Johannes Johansson är sedan 2006 rektor på Kungliga Musikhögskolan. Han är också president för de europeiska musikhögskolorna i AEC (Association Europèenne des Conservatoires, Acadèmies de Musique et Musikhochschulen).

Johannes Johansson är ledamot av Kungl. Musialiska Akademien och hedersledamot av Guildh

all School of Musik and Drama i London samt (2010) Royal College of Music i London. 1986 blev han medlem av den svenska tonsättarföreningen FST och grundade samma år Ensemble Ars Nova, en ensemble han ledde under dess första tio år.

Johannes Johansson är en internationellt verksam tonsättare vars musik också spelats in på många skivor. På senare tid har han i första hand komponerat vokalmusik bl.a. i samarbete med poeter som Eva Ström, Tomas Tranströmer och Ylva Eggehorn.

Johannes Johansson har också publicerat många artiklar och bokkapitel om musik och musikutbildning. Han är en internationellt efterfrågad expert i frågor som rör musik och musikutbildning.

Réka Szilvay

Réka Szilvay

Réka Szilvay’s professionella karriär satte fart redan vid den lysande debuten vid Musikverein Wien 1999 med Sibelius violinkonsert. 2001 blev hon nominerad ”Rising star” och framträdde som solist bl.a. i Carnegie Hall, New York, Wigmore Hall London och Concertgebouw Amsterdam.Hon framträder som solist över hela världen tillsammans med de främsta orkestrarna och dirigenterna. Hon är regelbunden gäst vid de stora festivalerna över hela världen, både som solist med orkester och som kammarmusiker.

Réka Szilvay antogs till Sibelius Academien redan vid tolv års ålder. Mellan 1992 och 1998 studerade hon vid Musikhögskolan i Wien med bl.a Gerhard Schulz från Alban Berg Kvartetten som lärare. 2006 återvände Réka Szilvay till Sibeliusakademien då hon utnämndes till professor i violinspel.

Radu Blidar

Radu Blidar

Den rumänske violinisten Radu Blidar vann som fjortonåring sitt första internationella pris 1985 i Prag.

Han studerade därefter på Guildhall School of Music and Drama och Konservatoriet i Paris. Efter debut med London Symphony Orchestra spelar han regelbundet med de stora orkestrarna. Han är också en flitig kammarmusiker med särskild förkärlek för 1900-talsrepertoaren (Bartok, Berg, Dutilleux, Ligeti).

Radu Blidar har vunnit många internationella tävlingar, bl.a Sarasate 1991, Ravel 1992, New York 1993 och Salzburg 1998.

Han är själv grundare av och ledare för den stora internationella tävlingen ”Vibrarte” med säte i Paris. Radu Blidar är professor på Royal College of Music i London.