Jan Wallanderpriset

Jan Wallanderpriset

Handelsbanken har i samarbete med Kungl. Musikhögskolan i Stockholm instiftat ett musikpris som givits namnet Jan Wallanderpriset, efter bankens VD och styrelseordförande under åren 1970 – 1991.

Priset delas varje år ut till en av Sveriges unga framstående musikstudenter som studerar vid någon av musikhögskolorna i Sverige. Priset ger mottagaren möjlighet att, i början av sin professionella karriär, använda ett instrument av utomordentligt hög klass.

Under åren 2010 – 2013 gick priset till stråkstudenter.

År 2014 och 2015 gick priset till två av Sveriges jazzstudenter.

2016 – 2020 gick priset återigen till två stråkstudenter.

2022 års pris är en viola tillverkad omkring år 1800.