Handelsbanken Classic Instruments

Handelsbanken Classic Instruments består av åtta högklassiga instrument som har köpts in för att ge fler unga och framstående musiker möjligheten att få disponera och nyttja ett förstklassigt instrument under en längre tid. Instrumenten anskaffas och ägs av en stiftelse närstående Handelsbanken.


Violin från 1756

2010 införskaffades det första instrumentet till ovanstående instrumentsamling, en violin tillverkad 1756 av den kände italienske instrumentbyggaren Januarius Gagliano.

Beskrivning

Cremona, Brescia, Milano, Venedig… De norditalienska städernas namn klingar förstås alldeles särskilt magiskt för violinister och andra kännare av historiens allra finaste stråkinstrument. Men även något längre söderut finns sedan 1700-talets början en stråkbyggartradition i den översta toppklassen. Framför allt förknippas den med släkten Gagliano.

Den minst kände i familjen är nog grundaren Alessandro. Han tog med sig yrkesskickligheten till sin hemstad Neapel efter att först ha arbetat för mästarna Amati och Stradivari i Cremona. Alessandros andre son Januarius (på italienska Gennaro) var verksam ca 1740-1780 och har inte efterlämnat lika många exemplar. De som finns räknas dock till de verkliga finsmakarinstrumenten. Typiskt för utseendet är hos tidiga exemplar i allmänhet den röd-orange- eller rödbrun-färgade lacken, som skiljer dem från den ljusare guldgula färg som blev vanlig hos Gaglianofamiljens violiner under den senare delen av 1700-talet.

Violin från 1766

Instrumentet som införskaffades i 2011 är ett fint exemplar av mästaren Nicola Gagliano, Neapel från 1700-talet. Violinen är ett i alla väsentliga delar sammanhörande originalarbete, såsom lock, botten, sarger, snäcka samt lack, av ovan nämnda mästare.

Instrumentet bär en fiktiv etikett med följande text: Ferdinandus Gagliano Filius Nicolai fecit Neap. 1766

Beskrivning

 • Lock: av gran, 2-delat, smala till breda årsringar utåt.
 • Botten: av lönn, välflammad med smalare flammor, uppåtgående.
 • Sarger: av lönn, välflammade med smalare flammor.
 • Snäcka: av lönn, välflammad, något svagare flammor än botten.
 • Lack: Gulorange av fin klassisk kvalitet på gyllene grund.
 • Mått i millimeter: 352,5 / 205,5 / 163,5

Den närmast tidigare ägaren var en dansk violinist, som varit verksam i Det Kongelige Kapel i Köpenhamn. Musikern ifråga var elev till läraren vid Det Kongelige Danske Musik-Konservatorium Peder Møller, för vilken Carl Nielsen skrev sin violinkonsert.

Violinen köptes 1944 hos violinbyggaren Pauli Merling i Köpenhamn. Efter slutet av andra världskriget reste den dåvarande ägaren på konsertturné till Frankrike, Tyskland och senare till USA. I Amerika blev det förutom en konsertturné även masterclasses och studier för den store Jascha Heifetz. Instrumentet användes som konsertinstrument av den tidigare ägaren under hela dennes karriär fram till slutet av 1960-talet.

Viola från ca 1800

2012 tillkom ett tredje instrument i samlingen, en viola tillverkad omkring år 1800 av Giuseppe, Antonio och Giovanni Gagliano.

Beskrivning

 • Botten i två delar av vackert marmorerad lönn med oregelbundet mönster som löper mer eller mindre horisontellt.
 • Sidorna med flammor av medelstor bredd.
 • Enkel snäcka.
 • Locket i två delar av gran med tät ådring i mitten, oregelbundet utglesande mot sargerna.
 • Lacken i gyllenbrun färg.
 • Violan är ett vackert typinstrument på tillverkarnas arbete, utformat efter instrumenten som tillverkats av Grancinobröderna i Milano i slutet av 1600-talet.
 • Corpus mäter 42,1 cm på längden och 19,7 cm och 23,8 cm utan strängar.

Violoncell från 1700

2013 utökades Handelsbanken Classic Instruments med ytterligare ett mästerverk – en violoncell, tillverkad av Januarius Gagliano. Denna bildar tillsammans med tidigare års instrument en stråkkvartett. Det unika med denna stråkkvartett är alltså att alla instrument är tillverkade av samma framstående instrumentmakarfamilj i slutet av 1700-talet.

Beskrivning

 • Bottnen i två stycken av lönn med medelbreda flammor som sluttar en aning uppåt från mittfogen
 • Sidorna och snäckan i harmonierande virke
 • Locket i två stycken av gran av medelstruktur, smalare i mitten och något vidgat mot sargerna
 • Lacken ljust ambrafärgad/orange
 • Kroppen är 74,9 cm lång och 33,9 cm respektive 43,0 cm bred.

Flygel Steinway & Sons

2014 utökades samlingen med en flygel, Steinway & Sons. B-211.

Beskrivning

Sedan starten 1853 har Steinway alltid haft som mål att göra världens bästa flygel. Målsättningen att skapa det bästa möjliga instrumentet är det som gör Steinway till den unika flygeln den är idag. Idag använder 98% av världens konsertpianister Steinway. 97% använder flygeln i sitt dagliga arbete. 97% av konserthus världen över disponerar av minst en Steinway & Sons.

Hantverk & kvalitet 

Ideologin har alltid varit att under inga omständigheter kompromissa med kvaliteten. Detta innebär att Steinway väljer ut bara de bästa materialen och använder precis så mycket tid som krävs för bästa klang och hållbarhet. Det förklarar även varför det inte byggs mer än 1200 ex per år.

Klang och anslag

Man behöver inte vara en professionell pianist för att höra skillnaden mellan en Steinway och en flygel av annat märke. Den speciella tonen får man genom att välja förstklassiga material och att investera mycket tid vid intoneringen. Grundförutsättningen är förstås en genomtänkt flygelkonstruktion som tillåter tonen att fritt lämna instrumentet.

Så är Steinway & Sons den enda pianobyggare som ser till att den inre och ytre sargen är limmade ihop (istället för en ”box i en box”). Resonansbotten som vilar på inre sargen uppnår en sådan spänst att även den minsta vibrationen når ut till publiken som sitter på andra balkongen på sista raden i stora konsertsalen!

Anslaget på en Steinway är helt unikt. Sättet som mekaniken är byggd på och tangenterna vägda gör att man uppnår en unik precision. Det innebär inte bara att man kan spela ovanligt tyst eller starkt på flygeln, utan framför allt att de klangliga färgerna kan varieras näst intill oändlighet.

Kontrabas från ca 1830

2015 inköptes en kontrabas tillverkad i England c:a 1830.

Beskrivning

 • Tvådelad botten i finflammig lönn. Sarger och snäcka i samma material.
 • Tvådelat lock i medel till bredådrig gran. Lacket gulorange på en gyllene grund.
 • Corpus mäter 112.9 cm
 • Lockets övre bredd 52.5 cm
 • Lockets nedre bredd 69 cm.

Violin från 1731

2016 återgick vi till det klassiska spåret och köpte in en violin tillverkad i Bologna av Joannes Florenus Guidantus år 1731.

Beskrivning

 • Locket i två delar tillverkat av gran av medelbreda till breda årsringar.
 • Botten i två delar tillverkad av välflammig lönn d.o sarger och snäcka.
 • Lacken av en guldgul färg på en gyllene grund.
 • Corpus mäter 357 mm.

Violin från 1750

2017 inköptes det åttonde instrumentet, en violin tillverkad av Michele Deconet i Venedig ca 1750.

Beskrivning

 • Botten tillverkad i tvådelad välflammig lönn d.o sarger och snäcka.
 • Locket i tvådelad alpgran med medel till fina årsringar.
 • Lacket av en guldgul färg på en gyllene grund.
 • Corpus mäter 356 mm.