Charlotta Grahn Wetter – vinnare 2016

Charlotta Grahn Wetter – vinnare 2016

Charlotta Grahn Wetter kommer från Göteborg och började spela fiol enligt Suzukimetoden vid fyra års ålder. Hon har tidigare studerat för Lars Kvensler och David Bergström i GöteborgsOperans Orkester, samt för Gunnar Crantz och Peter Herrestahl. Charlotta gick sin kandidat- och masterutbildning för professor Henryk Kowalski vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH) och går där sedan höstterminen 2015 en 2-årig avancerad påbyggnadsutbildning.

I november 2014 framträdde Charlotta som solist i Karol Szymanowskis violinkonsert nr 1 tillsammans med KMH Symfoniorkester och dirigent Fredrik Burstedt. Hösten 2015 var hon semifinalist i Ljunggrenska tävlingen för unga musiker och därefter solist i Mendelssohns violinkonsert i Spira Konserthus tillsammans med Jönköpings orkesterförening. Som orkester- och kammarmusiker har Charlotta medverkat i många olika sammanhang, däribland Askanäs Konsertserie, Skägga Musikdagar, Sveriges Unga Kammarsolister, VadstenaAkademin, Musica Vitae, Kungliga Filharmonikerna, Hovkapellet, Radiosymfonikerna m.m.

Hon har deltagit i masterclasses för Ulf Wallin, Henning Kraggerud, Boris Brovtsyn, Christian Svarfvar, Federico Agostini, Mark Messenger, Alena Baeva, samt i kammarmusikensembler för Martin Fröst, Kungsbacka Pianotrio, Paul Roberts, Stefan Bojsten, Mats Zetterqvist och Torleif Thedéen.

Charlotta har tilldelats stipendier från bl.a. Frimurarordens Jubelfond, Kungl. Musikaliska Akademien, Willinska Stiftelsen, Kempe-Carlgrenska fonden, Carl Erik Levins stiftelse och Makarna Lindeqvists donationsfond.

Prismotivering

2016 års pristagare besitter en mycket vacker ton med lyster och intensitet i klangen. Vår pristagares musikalitet och uttrycksförmåga skapar en sällsynt koncentration och berör sin publik på djupet.

Charlotta Grahn Wetter - vinnare 2016
Violin tillverkad av i Bologna av Joannes Florenus Guidantus år 1731 - inköpsår 2016
Pris

2016 års pris är en violin tillverkad av i Bologna av Joannes Florenus Guidantus år 1731.

  • Locket i två delar tillverkat av gran av medelbreda till breda årsringar.
  • Botten i två delar tillverkad av välflammig lönn d.o sarger och snäcka.
  • Lacken av en guldgul färg på en gyllene grund.